Eiganesklassene 20 år etter

Landets siste "rene" klasser. Tiden er mer enn overmoden for et gjensyn med gamle klassekamerater.

Kjenner du igjen noen her? Er du interessert i hvordan det har gått alle disse lovende unge kvinner og menn? Da er dette arrangementet midt i blinken for deg.

Piker, 1ste klasse 1ste klasse blanding Gutter, 1ste klasse Piker, 6. klasse Blandingsklassen, siste år på Eiganes skole Gutter, 6. klasse 9C, Kannik 9D, Kannik Blandingsklassen i 9ende, Kannik

Når og hvor?

Golfklubben er bestilt - Datoen er satt til 1. april 2000. Pris per person er kr. 500.-

Din innsats

Foruten å komme: Vær vennlig å spre budskapet. Vi arbeider for tiden med å spore opp aktuelle festdeltakere. Skriftlig invitasjon sendes etter planen ut innen 10. februar, men klarer du ikke å vente så lenge finner du din personlige invitasjon her. På den finner du også en oversikt over festkomiteen.

Ta for all del kontakt dersom du kan bidra med noe - det kan være f.eks. fotografering - De gamle klassebildene begynner å bli noe foreldet.

Antall påmeldte (blå) + resten (orange)

Her er en oversikt over hvor mange som stiller fra klassene og av lærerne. Dette er meget bra! Blå søyler viser deltakere, mens orange er dem som kunne ha vært det.

     © Harald Sund